phdplatform hescheldialogen] ,ANBI

                               

                                  Platform HeschelDialogen heeft als doelstelling:

                              -het bieden van een platform op het gebied van 

                              levensvragen, dialoog en zingeving en het verrichten

                              van werkzaamheden op dit gebied, zoals het verzorgen 

                              van publicaties, lezingen, studiedagen, en begeleiding

                              en coachingzowel individueel als in groepsverband


                              Platform HeschelDialogen heeft als mission statement: 

                              "het bewustzijn van de betekenis van het leven maakt 

                              wezenlijk deel uit van het mens-zijn; de mens is in dit

                              verband in staat, zijn  levensvragen hieromtrent te 

                              beantwoorden, ten behoeve van een zinvol leven"  

 toelichting:  Platform HeschelDialogen heeft als inspiratie en context de levensfilosofie van A.J.Heschel, 

 die betoogt en onderbouwt, dat wezenlijke betekenis voorhanden is in de wereld en dat de mens op basis 

 hiervan in staat is tot wezenlijke persoonlijke reflectie en –in het verlengde daarvan- tot een zinvol leven